ŽIHOBECKÉ DIVADLO J.K.TYLA

Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla Žihobce

Legislativní informace

Současný Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla  byl zaregistrován u Ministerstva vnitra České republiky dne 9. 11. 2012 pod čj. VS/1-1/90832/12-R a bylo mu přiděleno indentifikační číslo organizace 01222376 jako „Žihobecké divadlo J.K.Tyla“.

Dne 7.listopadu 2014 byl valnou hromadou schválen návrh nových Stanov Spolku Žihobecké divadlo ve smyslu Nového občanskéhbo zákoníku § 214 a následujících a přijat stávající název Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla. V tomto smyslu byla provedena změna u MV.

Kontakt

adresa: Žihobce 20, 342 01 Sušice
Předseda spolku, dramaturgie: Jan Fux 722 741 413 janfux@seznam.cz
Místopředsedkyně spolku: Libuše Chalupková 737 385 935 l.chalupkova@seznam.cz
Hospodářka spolku: Jiřina Fialová 728 708 638 fialovi.zihobce@seznam.cz
Čl.v. pro záležitosti P.R. a vnitřní komunikaci: Karel Baumruk 775 775 750 baumruk@zihobce.cz
Vedoucí úseku práce s mládeží: Iveta Lysáčková 725 058 427 iveta77@tiscali.cz
Čl.v. pro práci s mládeží: Jitka Schrödlová 723 275 857 mickyy@centrum.cz
IT a správce webu: Luboš Peleška 606 643 237 lubos.peleska@gmail.com

© 2015, Žihobecké divadlo J.K.Tyla   WebDesign: Luboš Peleška